CE-märkningen höjer kvalitén och gör handeln enklare.

Från 1 juli 2013 ska alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller europeisk teknisk bedömning (ETA) ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas i Sverige och i övriga länder inom EU. Detta gäller även i Norge, Schweiz, Island, Turkiet och Lichtenstein och regleras i EU:s byggproduktförordning nr 305/2011.

Syftet med byggproduktförordningen är att underlätta handel mellan de här länderna. Genom att alla tillverkare inom EU använder samma metoder föra att bedöma och beskriva de väsentliga produktegenskaperna och dessutom har en ordnad tillverkningskontroll, kan produkten säljas i alla länder utan krav på ytterligare provningar och märkningar.

Läs mer om CE-märkning hos Boverket.

Våra byggskivor är CE-märkta.

Sedan lång tid tillbaka har BOA ställt krav på sina leverantörer att de ska leverera CE-märkta byggskivor. För mer information om BOA´s CE-märkta byggskivor kontaktar du vår miljö- och kvalitetsansvarig eller vår säljavdelning.

Hitta kontaktuppgifter på Kontaktsidan

EU:s timmerförordning är bra för miljön.

Från och med den tredje mars 2013 är det olagligt att släppa ut olagliga avverkade trävaror inom EU. Förordningen innehåller även krav att det företag som tar in trävaror till EU ska kunna dokumentera och spåra varornas ursprung.

Timmerförordningens krav på verksamhetsutövare.

Den som placerar virke eller trävaror på EU:s marknad för första gången är enligt förordningen verksamhetsutövare och ska uppfylla förordningens krav. Det innebär att både importörer, svenska skogsägare och köpare av stående svensk skog måste följa bestämmelserna i förordningen.

Timmerförordningens krav på handlare.

Den som köper och säljer virke eller trävaror som redan finns på EU:s marknad är enligt förordningen handlare och behöver endast uppfylla vissa krav i förordningen. BOA följer naturligtvis EU:s timmerförordning och tar sitt fulla ansvar som handlare och även i några fall som operatör.

Läs mer om detta hos Skogsstyrelsen