Gröna skivor: Från skog till en vägg nära dig.

Vi på BOA arbetar aktivt för en bättre miljö. Vi strävar efter att minimera vår negativa påverkan och öka vår positiva inverkan på naturen och samhället. Genom medvetna och väl övertänkta val av leverantörer och material använder vi naturens resurser på ett ansvarsfullt sätt. För oss är det en självklarhet att agera med respekt för människor och miljön samt att vara ett stabilt, lönsamt och inspirerande företag för våra anställda och för samhället. Att ta ansvar för miljön genomsyrar hela vår verksamhet, från det interna arbetet till relationen med våra kunder.

Miljö och kvalitetscertifierad verksamhet.

Vi har sedan maj 2009 varit certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2008 och miljöstandarden ISO 14001:2004, vilket hjälper oss att garantera en hög produkt- och verksamhetskvalitet. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar och befinner oss sedan juni 2013 i helt nya, energieffektiva och moderna lokaler, där arbetsmiljö och miljön har stått i fokus. Genom denna syn på vårt arbete återvinner vi det mesta i den interna verksamheten genom att källsortera, allt från matavfall till förpackningsemballage.
Läs mer om vårt hållbarhets-, miljö- och kvalitetsarbete i vår hållbarhets- och miljöpolicy samt i vår kvalitetspolicy.

Certifikat för ISO 9001:2008
Certifikat för ISO 14001:2004
Kvalitetspolicy
Hållbarhets och miljöpolicy
Code of conduct

Vi levererar spårbarhetscertifierade produkter

En del i vårt miljö- och kvalitetsarbete är att säkra vår leveranskedja så att vi kan erbjuda produkter från ansvarsfulla skogar av bästa klass med hög leveranssäkerhet. Vi har därför valt att spårbarhetscertifiera oss enligt FSC® och PEFC™ och vi arbetar aktivt med att alla våra produkter ska ingå i certifieringen. Det innebär att vi kan erbjuda det bästa till våra kunder genom att vi vet var produkterna kommer ifrån, hur de producerats och vad de innehåller. Vi kan genom certifieringen garantera att produkterna kommer från ansvarsfulla skogar som uppfyller de krav om spårbarhet som finns i miljöcertifieringarna på markanden.

Fråga oss om vilka skivor som är certifierade enligt FSC ® respektive PEFC ™.

Läs mera om FSC® och PEFC™ här.

Vi ska ha ett giftfritt byggande. Och därmed BASTA.

Som leverantör till Sveriges bygghandlare arbetar vi konstant med att förbättra vårt utbud av giftfria produkter. Vi säkrar detta genom att vara medlemmar i BASTA-registret, vilket ger våra kunder möjligheten att på ett enkelt sätt hitta rätt produkter för att möta de kemikaliekrav som finns på marknaden.

Läs mer om BASTA.