Fibercementskivor

Konstruktion

Råmaterialen blandas till en massa och sprids ut i en form där överflödigt vatten pressas och sugs ur. Skivorna härdas därefter i 2 till 3 veckor i + 30 C.
Fibercementskiva som innehåller portlandcement, cellulosafibrer, mineralfiller.
Fasadskivan innehåller även polypropylenfibrer.

Ytkvalitet

Slät yta som behandlas efter ändamål.
Aqua Block = Tätskiktet på båda sidor är en plastdispersion.

Användningsområde

Innervägg Multi Force
Invändigt montage. Skivan används i väggar där kraven är större än vanligt. Det kan handla om fukt, brand, slag, slitage, etc.

Innervägg under kakel Aqua Block
Aqua Block är en skiva med fabrikspålagd ytbehandling (Godkänd enligt BKR). Används som underlag bakom kakel i våtutrymmen. Den är både vattentät och fuktbeständig. Motverkar mögel och är stark. Skivorna kompletteras efter montaget med för utrymmet godkänt tätskikt.

Fasad Heavy Duty & Cementmood
Används som utvändig beklädnad till fasad och sockel. Den är frostbeständig, den ruttnar och möglar inte, brinner inte och angrips inte heller av gnagare eller andra skadedjur.

Sockel Heavy Duty & Cembrit Rock
Cembrit Sockelskivor används främst till husgrunder. Den tål att användas under mark eftersom den är stark och fukt- och frostbeständig. De kan inte ruttna eller rosta och är avvisande mot mögel. Skivan angrips inte av gnagare.
Sockelskivorna är diffusionsöppna, dvs de stänger inte inne fukt som kan skada andra delar av konstruktionen.

Vindskydd Windstopper
Används som vindtätning i isolerade lätta ytterväggar. Skivan är särskilt lämplig vid fasadmaterial som släpper in fukt eller ger höga temperaturer.

Promatect
Konstruktion: Kalciumsilikatbaserade
Ytkvalitet: Slät sugande yta som ytbehandlas med alkalieresistenta färger av samma typ som för betongytor.
Användningsområde: Brandisolering av bärande konstruktioner av stål, trä och betong. Brandskyddar även kolfiberband.

Dessa fibercementskivor har vi:

  • Innervägg Multi Force
  • Innervägg under kakel Aqua Block
  • Vindskydd Windstopper
  • Fasad Heavy Duty
  • Fasad Cementmood
  • Sockel Heavy Duty
  • Sockel Cembrit Rock
  • Promatect brandisolering
  • Powerpanel H2O
  • Tillbehör