Fibercementskivor

Konstruktion

Råmaterialen blandas till en massa och sprids ut i en form där överflödigt vatten pressas och sugs ur. Skivorna härdas därefter i 2 till 3 veckor i + 30 C.
Fibercementskiva som innehåller portlandcement, cellulosafibrer, mineralfiller.
Fasadskivan innehåller även polypropylenfibrer.

Ytkvalitet

Slät yta som behandlas efter ändamål.
Aqua Block = Tätskiktet på båda sidor är en plastdispersion.

Användningsområde

Innervägg Multi Force
Invändigt montage. Skivan används i mellanväggar och invändig beklädnad där kraven är större än vanligt. Det kan handla om fukt, brand, slag, slitage, etc.
Cembrit Multi Force är stark, fuktbeständig och mögelresistent. Den är också brandsäker, har hård yta och bra ljudisolerande förmåga. Skivan är cementgrå, har en glittrande yta och fasade långkanter. Längs långkanterna finns markeringar för rätt skruvplacering för att underlätta montaget, de är ej genomborrade.

Innervägg bakom kakel Aqua Block
Aqua Block är en skiva med fabrikspålagd ytbehandling (Godkänd enligt BKR). Speciellt framtagen för kakelsättning. Den är både vattentät och fuktbeständig. Motverkar mögel och är stark. Cembrit Aqua Block som underlag betyder säkrare och tryggare plattsättningar. Skivans fabriksapplicerade tätskikt förenklar byggandet och minskar risken för byggfel. Skivorna kompletteras efter montaget med för utrymmet godkänt tätskikt.

Fasad Construction & Cementmood
En stark och styv fibercementskiva van vid nordiskt klimat. Används som utvändig beklädnad till ventilerade fasader och socklar. Den är frostbeständig, den ruttnar och möglar inte, brinner inte och angrips inte heller av gnagare eller andra skadedjur.

Sockel Construction & Cembrit Rock
Cembrit Sockelskivor används främst till husgrunder. Den tål att användas under mark eftersom den är stark och fukt- och frostbeständig. De kan inte ruttna eller rosta och är avvisande mot mögel. Skivan angrips inte av gnagare.
Sockelskivorna är diffusionsöppna, dvs de stänger inte inne fukt som kan skada andra delar av konstruktionen.

Vindskydd Windstopper
Används som vindtätning i isolerade lätta ytterväggar. Skivan är särskilt lämplig vid fasadmaterial som släpper in fukt eller ger höga temperaturer.


Kalciumsilikatskivor

Konstruktion: Kalciumsilikatbaserade
Ytkvalitet: Slät sugande yta som ytbehandlas med alkalieresistenta färger av samma typ som för betongytor.
Användningsområde: Brandskydd för ventilationskanaler. Inklädnad av stålkonstruktioner, väggar, tak, skydd av kablar.

PROMATECT®-H
Icke brännbar kalciumsilikatskiva med hög styrka. Används överallt där det krävs en stark skiva med högt brandskydd och där temperaturen är hög vid vardaglig användning. Tål fukt och kan efterbehandlas för användning utomhus.

PROMATECT®-L
Icke brännbar kalciumsilikatskiva med låg vikt. Används som brandskydd av stål, samt där det krävs en skiva med goda termiska egenskaper (såväl under normala förhållanden som vid brand).

PROMATECT®-200
Icke brännbar monolitisk kalciumsilikatskiva, mättad med gips och armerad med glasfiber. Kan användas till väggar och tak med brandkrav på upp till 120 minuter.

Dessa fibercementskivor har vi:

  • Innervägg Multi Force
  • Innervägg bakom kakel Aqua Block
  • Vindskydd Windstopper
  • Fasad Heavy Duty Construction
  • Fasad Cementmood
  • Sockel Construction
  • Sockel Cembrit Rock
  • Promatect brandisolering
  • Powerpanel H2O
  • Tillbehör