BOA skyddar regnskog och lokalsamhällen

I vårt hållbarhetsarbete har vi i år beslutat att gå in och stötta organisationen Rädda Regnskog för att bidra till deras viktiga arbete med att skydda regnskog och skydda lokalsamhällen i skogens närhet.

BOA stöttar Rädda Regnskog

Rädda Regnskog driver ett flertal intressanta projekt i Colombia och Ecuador. Verksamheten går ut på att köpa upp eller på andra sätt skydda regnskog permanent. Rädda Regnskog arbetar i områden som tillhör Jordens mest artrika, så kallade Biodiversity Hot Spots, med många arter som finns bara på dessa platser. Föreningen arbetar också tillsammans med lokalbefolkningen för att utveckla verksamheter som inte påverkar skogen negativt, som ekologisk grönsaksodling och ekoturism.

BOA har en långsiktig strategi i hållbarhetsarbetet och deltagande i Rädda regnskogs verksamhet är en del i det arbetet. Vi vill ligga i framkant med vårt hållbarhetsarbete av alla leverantörer av byggskivor till svensk byggindustri. Vår förhoppning är att samverkan med Rädda Regnskog kommer bli återkommande och då kommer fortlöpande information ut om hur projektet utvecklas.
Mer information om projektet finns på raddaregnskog.se

Vistodjerraddaregnskog-web

 

 

 

 

 

 

Bo Andrén AB, augusti 2016

×

Comments are closed.