Boken om BOA

Som en del i BOAs 75 års jubileum har vi låtit trycka upp en bok om BOAs historia.

”För ett företag i trävarubranschen är 75 år en betydande ålder och om vi ser på hur världen omkring oss har förändrats sedan 1942 så kan vi konstatera att så stora förändringar har aldrig skett så snabbt i människans historia. Så det finns all anledning att följa hur familjeföretaget Bo Andrén AB utvecklats från en brädgård bland många andra till Sveriges ledande leverantör av byggskivor av alla de slag” skriver bokens författaren Lars Cyrus i förordet.

2017-11-17 13-31-38

Boken finns i begränsad upplaga men går bra att beställa för dig som är intresserad.

2017-11-21 15-02-03

×

Comments are closed.