Hållbara skivor: från skog till hem

Vi på BOA arbetar aktivt för en bättre miljö. Vi strävar efter att minimera vår negativa påverkan och öka vår positiva inverkan på naturen och samhället. Genom medvetna och väl övertänkta val av leverantörer och material använder vi naturens resurser på ett ansvarsfullt sätt. För oss är det en självklarhet att agera med respekt för människor och miljön samt att vara ett stabilt, lönsamt och inspirerande företag för våra anställda och för samhället. Att ta ansvar för miljön genomsyrar hela vår verksamhet, från det interna arbetet till relationen med våra kunder.

Läs mer här på vår hållbarhetssite»

Miljö och kvalitetscertifierad verksamhet.

Vi har sedan maj 2009 varit certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2008 och miljöstandarden ISO 14001:2004, vilket hjälper oss att garantera en hög produkt- och verksamhetskvalitet. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar och befinner oss sedan juni 2013 i helt nya, energieffektiva och moderna lokaler, där arbetsmiljö och miljön har stått i fokus. Genom denna syn på vårt arbete återvinner vi det mesta i den interna verksamheten genom att källsortera, allt från matavfall till förpackningsemballage.
Läs mer om vårt hållbarhets-, miljö- och kvalitetsarbete i vår hållbarhets- och miljöpolicy samt i vår kvalitetspolicy.

Certifikat för ISO 9001
Certifikat för ISO 14001
Kvalitetspolicy
Hållbarhets och miljöpolicy
Code of conduct
FTI Anslutningsbevis