Spårbarhetscertifierade produkter för en hållbar byggbransch

sparbarhet1
Piktogrammet Spårbarhetsmärkning betyder att produkten är spårbarhetscertifierad enligt FSC® eller PEFC™

Fråga oss så berättar vi vilken produkt som har respektive certifiering.

Vi levererar spårbarhetscertifierade produkter

En del i vårt miljö- och kvalitetsarbete är att säkra vår leveranskedja så att vi kan erbjuda produkter från ansvarsfulla skogar av bästa klass med hög leveranssäkerhet. Vi har därför valt att spårbarhetscertifiera oss enligt FSC® och PEFC™ och vi arbetar aktivt med att alla våra produkter ska ingå i certifieringen. Det innebär att vi kan erbjuda det bästa till våra kunder genom att vi vet var produkterna kommer ifrån, hur de producerats och vad de innehåller. Vi kan genom certifieringen garantera att produkterna kommer från ansvarsfulla skogar som uppfyller de krav om spårbarhet som finns i miljöcertifieringarna på marknaden.

Fråga oss om vilka skivor som är certifierade enligt FSC ® respektive PEFC ™.

Läs mer om FSC® och PEFC™ här.

EU:s timmerförordning är bra för miljön.

Från och med den tredje mars 2013 är det olagligt att släppa ut olagliga avverkade trävaror inom EU. Förordningen innehåller även krav att det företag som tar in trävaror till EU ska kunna dokumentera och spåra varornas ursprung.

Timmerförordningens krav på verksamhetsutövare.
Den som placerar virke eller trävaror på EU:s marknad för första gången är enligt förordningen verksamhetsutövare och ska uppfylla förordningens krav. Det innebär att både importörer, svenska skogsägare och köpare av stående svensk skog måste följa bestämmelserna i förordningen.

Timmerförordningens krav på handlare.
Den som köper och säljer virke eller trävaror som redan finns på EU:s marknad är enligt förordningen handlare och behöver endast uppfylla vissa krav i förordningen. BOA följer naturligtvis EU:s timmerförordning och tar sitt fulla ansvar som handlare och även i några fall som operatör.

Läs mer om detta hos Skogsstyrelsen