Miljöbedömda produkter för en hälsosam inomhusmiljö

miljomarkning1
Piktogrammet Miljömärkning betyder att produkten finns med i en eller flera av miljödatabaserna BASTA, SundaHus och Byggvarubedömningen. I vår produktguide finns detaljerad information om vilka artiklar som omfattas av symbolen.

BASTA
Här finns bygg- och anläggningsprodukter som klarar BASTAs högt ställda krav på kemiskt innehåll. Endast produkter som klarar kraven får registreras.

SUNDAHUS
I databasen finns bedömda produkter utifrån sitt dokumenterade kemiska innehåll. Bedömningarna delas upp i 5 klasser A, B, C+, C- och D där A är bästa betyg.

BYGGVARUBEDÖMNINGEN
Här finns bedömda produkter utifrån sitt dokumenterade kemiska innehåll. Bedömningarna delas upp i 3 klasser: Rekommenderas, Accepteras och undviks.

Fråga oss så berättar vi vilken produkt som är med i respektive databas samt vilken bedömning den har.
loggor5

Produkter i Svanens byggportal

Vi har listade produkter i Svanens byggportal. De listade produkterna kan användas i Svanenmärkta projekt för Småhus, flerbostadshus och byggnader för skola och förskola. Mer information finns här.