sparbarhetsmarkning.jpg

Det här är vi stolta över!

Mer än 99 % av vår försålda volym av träbaserade skivor levererades med spårbarhetscertifiering för hållbara skogsbruk under 2018. Det är vi mycket stolta över!

Vi har arbetat tydligt med kravställning mot våra producenter och vi kan nu konstatera att arbetet lönat sig när vi tittar på dom fina sifforna.
Vi har varit spårbarhetscertfierade för hållbara skogsbruk sedan 2014 och har under resans gång ökat våran volym av certifierat trä. Det har vi gjort genom byte av produkter och producenter där det har behövts och även uppmuntrat producenter att tillhandahålla certifierade produkter.

Det känns mycket bra att vi kan tillgodose marknadens efterfrågan på spårbarhetcertifierat trä för hållbara skogsbruk.

Våra certifikat för hållbara skogsbruk hittar ni här.