Board

Konstruktionen

Träråvaran består av spån och flis från sågverksindustrin.

Ytkvalitet

Hel putsad yta.
Oljehärdad = behandlad under tillverkningen för ökad motståndskraft mot fukt
Asfaltboard = asfaltbelagd, porös träfiberskiva
Lackboard = Vattenbaserad vit lack
Perforerad = 5 mm hål c/c 13 mm
Färdigmålade innertakskivor/paneler = Vitmålade skivor/paneler med trästruktur eller slät yta. Med not och spont 4 sidor

Limning

Lim tillförs normalt inte utan träets naturliga lignin binder samman fibrerna.

Användningsområde

Vägg-, tak- och golvbeklädnad inomhus. Vindskydd, kondensskydd, luftspaltbindning i vägg- och takkonstruktioner, möbel- och inredningsdetaljer, emballage, skyddstäckning m.m.
Innertak för hemmet, kontor och bostäder.

Dessa Board-skivor har vi:

 • Hård board
 • Oljehärdad board
 • Lackboard
 • Perforerad board
 • Porös board
 • Takboard
 • Asfaltsboard
 • Trossbottenboard
 • Innertak Huntonit
 • Färdigvägg Huntonit
 • Innertak Smartpanel
 • Färdigvägg Smartpanel