Fibercementskivor

Konstruktion

Råmaterialen blandas till en massa och sprids ut i en form där överflödigt vatten pressas och sugs ur. Skivorna härdas därefter i 2 till 3 veckor i + 30 C.
Fibercementskiva som innehåller portlandcement, cellulosafibrer, mineralfiller.
Fasadskivan innehåller även polypropylenfibrer.

Ytkvalitet

Slät yta som behandlas efter ändamål.

Användningsområde

Innervägg Multi Force
Invändigt montage. Skivan används i mellanväggar och invändig beklädnad där kraven är större än vanligt. Det kan handla om fukt, brand, slag, slitage, etc.
Cembrit Multi Force är stark, fuktbeständig och mögelresistent. Den är också brandsäker, har hård yta och bra ljudisolerande förmåga. Skivan är cementgrå, har en glittrande yta och fasade långkanter. Längs långkanterna finns markeringar för rätt skruvplacering för att underlätta montaget, de är ej genomborrade.

Fasad Construction & Patina
En stark och styv fibercementskiva van vid nordiskt klimat. Används som utvändig beklädnad till ventilerade fasader och socklar. Den är frostbeständig, den ruttnar och möglar inte, brinner inte och angrips inte heller av gnagare eller andra skadedjur.

Sockel Construction & Cembrit Rock
Cembrit Sockelskivor används främst till husgrunder. Den tål att användas under mark eftersom den är stark och fukt- och frostbeständig. De kan inte ruttna eller rosta och är avvisande mot mögel. Skivan angrips inte av gnagare.
Sockelskivorna är diffusionsöppna, dvs de stänger inte inne fukt som kan skada andra delar av konstruktionen.

Vindskydd Windstopper
Används som vindtätning i isolerade lätta ytterväggar. Skivan är särskilt lämplig vid fasadmaterial som släpper in fukt eller ger höga temperaturer.

Dessa fibercementskivor har vi:

  • Innervägg Multi Force
  • Vindskydd Windstopper
  • Fasad Construction
  • Fasad Patina
  • Sockel Construction
  • Sockel Cembrit Rock
  • Tillbehör