Kalciumsilikatskivor

Passivt brandskydd och isolering mot höga temperaturer (HPI High performance insulation).
Det skyddar liv, värden och egendom med högt specialiserade produkter och system.

Användningsområde

• Brandskydd av Stål.
• Brandskydd av Trä och Betong, samt brandcellsväggar och ventilationskanaler.

PROMATECT®-H
Icke brännbar kalciumsilikatskiva med hög styrka. Skivan är hygroskopisk och angrips inte av skadedjur eller röta. Används överallt där det krävs en stark skiva med högt brandskydd och där temperaturen är hög vid vardaglig användning. Dessutom tål den fukt och kan efterbehandlas för användning utomhus. Dess goda fuktegenskaper gör att den kan monteras när som helst under byggförloppet. Skivan är beige med raka kanter.

PROMATECT®-L
Icke brännbar kalciumsilikatskiva med låg vikt. Skivan är hygroskopisk och angrips inte av skadedjur eller röta. Används i första hand som brandskydd av stål, men även för andra syften där det krävs en skiva med goda termiska egenskaper (såväl under normala förhållanden som vid brand). Skivan har låg vikt och är lätt att bearbeta. Dess goda fuktegenskaper gör att den kan monteras under hela byggförloppet, dock inte oskyddad. Skivan är beige med raka kanter.

PROMATECT®-100
Promatect100 är det optimala skyddet för träkonstruktioner. Med Promatect100 får du ett brandskydd för träpelare och balkar i upp till R60 & R90. Skivan kan användas till väggar och tak med brandkrav på upp till 120 minuter.

PROMATECT®-200
Icke brännbar monolitisk kalciumsilikatskiva, mättad med gips och armerad med glasfiber.
Tillverkad enligt senaste kunskap inom kalciumsilikatteknologin med användning av XONOTLITE®. XONOTLITE® i kombination med gipsmassa ger skivan ett mycket högt brandsmotstånd och styrka. Skivan kan användas till väggar och tak med brandkrav på upp till 120 minuter. Skivan är vit, har en mycket fin, slät yta och levereras med raka kanter.

PROMASIL®-1000L
Icke brännbar kalciumsilikatskiva med låg vikt. Skivorna har mycket bra isolerande och termiska egenskaper. De är mekaniskt starka, vibrationssäkra och har god termisk stabilitet upp till 1000°C.
Denna skiva erbjuder unika lösningar som traditionella lätta kalciumsilikatprodukter inte kan. Detta beror på en ny kombination av PROMAXON® teknik, med utvalda opacifieringsmedel i mineralkompositionen, som ytterligare minskar värmeledningsförmågan.

MASTERBOARD®
Icke brännbar kalciumsilikatskiva med hög hållfasthet. Skivan är motståndskraftig mot röta och svamp.

Dessa kalciumsilikatskivor har vi:

  • Promatect®-H
  • Promatect®-L
  • Promatect®-100
  • Promatect®-200
  • Promasil®-1000L
  • Masterboard®