Plywood

Tillverkning

Plywooden består av tunna faner som limmas korsvis och pressas under högt tryck och hög värme till färdig produkt. Faneren svarvas ur stockar. En viktig detalj som gäller plywood är att första måttet som anges är ytfanerets fiberriktning. Trä är ett levande material och varje skiva är därmed unik. Fotografier motsvarar därför inte färg, nyanser, ådring, kvistar, osv. i alla skivor.

Varje skiva är unik

Klicka på den skiva du vill läsa mer om.

Konstruktion
Björk = Alla faner i björk.
Combi = De två yttersta faneren i björk.
Mellanfaner växelvis i björk och barrträ lagda korsvis.
Ytkvalitet
B = Helt faner, tillåter pärlkvistar max 6 mm. Yta för klarlackning och lasering.
BB = Faner lagat med pluggar. Fasta kvistar max 20 mm.
Oregelbunden struktur och färgvariationer är tillåtna. Yta för klarlackning, lasering eller täckmålning.
C = Urfallna kvistar, sprickor och mindre defekter. Färgvariationer.
Limning
WBP = Mörk limfog, väderbeständig och kokfast.
INT = Ljus limfog för dekorativa skivor inomhus.
Användningsområde
Skivor för möbel- och inredningssnickerier, montrar, skyltar, dekorativa synliga byggnadsdetaljer och emballagelådor.
Konstruktion
Furu = Alla faner i furu.
Ytkvalitet
I = Fasta kvistar max 15mm och mindre lösa kvistar upp till 6mm. Sprickor kan förekomma. Lagad med pluggar och spacklad. Oregelbunden struktur och färgvariationer är tillåtna. Välputsad hel yta lämpad för klarlackning och lasering.
II = Fler mindre kvistar och kvisthål max 35mm. Lagad med pluggar och spacklad. Kärnved får förekomma. Oregelbunden struktur och färgvariationer är tillåtna. Yta för målning.
III = Baksidesfaner. Kvistar, kvisthål, sprickor och fogar är tillåtna.

A = Fasta kvistar max 10mm. Lagade sprickor. Lagningar med träplugg och spackel kan förekomma. Oregelbunden struktur, färgvariationer och viss kodved är tillåtna. Yta för målning.
B = Fasta kvistar max 25mm, sprickor, lagningar och färgvariationer.
C = Fasta och lösa kvistar upp till 40mm, sprickor, lagningar, flisor och missfärgningar.

Furuplywood finns även med dekorativa spår i ytfaneret och kallas då spårad plywood.
Spåren är 100 mm c/c och fasade i kanterna. Kanterna på skivans långsidor är falsade.
Limning
WBP = Mörk limfog, väderbeständig och kokfast.
Användningsområde
Skivor för möbel- och inredningssnickerier, dekorativa och synliga byggnadsdetaljer, dörrbeklädnad och emballagelådor.

Konstruktion
Vanligtvis alla faner i gran eller furu.
Ytkvalitet
III/III = Friska, fasta kvistar max 50 mm. Öppna defekter kan förekomma såsom kvisthål och sprickor.
TG 2L = Not och spont på långsidorna.
Ply = Antal fanerskikt i skivan.
Träskyddsbehandlad = Förbättrar motståndskraften mot mögel påväxt
Limning
WBP = Mörk limfog, väderbeständig och kokfast. Utomhusbruk.
Användningsområde
Vägg- tak- och golvkonstruktioner. Plank runt byggplatser, för gångbroar och arbetsplattformar och emballage.
Konstruktion
Björk = Samtliga faner i björk.
Beläggning
Skivornas yta är belagd med värmepressad, slät fenolfilm ljusbrun. Filmen består av en pappersstomme som impregnerats med fenolharts. Normalt används film med en vikt av 120 g/m2. Skivans kanter skyddas med akrylfärg mot fuktabsorption.
Antalet gjutningar har att göra med ytfaneret på plywooden.
Björk = upp till 20 gånger*

* Produktens livslängd beror på hur den hanteras, rengörs, lagras och vilken typ av kvalitet av formolja som används.
Limning
WBP = Mörk limfog, väderbeständig och kokfast. Utomhusbruk.
Användningsområde
Filmbelagd plywood för formsättning vid betonggjutning, tillfälliga avskärmningar, påkörningsskydd, lagerinredning och emballage.

Konstruktion
Kärna av spånskiva P5 enligt STN EN312.
Beläggning
Skivornas yta är belagd med mörkbrun fenolfilm 120g/m2. Skivans kanter är kantförseglade med vattenburen akrylfärg.
För användning 1-2 ggr.

* Antalet gjutningar som produkten kan återanvändas avgörs av hur väl den hanteras, rengörs, lagras och vilken kvalitet på formolja som används. Viktigt att alla sågade ytor kantförseglas direkt efter kapning.
Användningsområde
Till enklare formsättning vid betonggjutning.

Konstruktion
Björk = Alla faner i björk
Combi = De två yttersta faneren av björk. Vartannat mellanfaner av barrträ.
Beläggning
Skivornas yta är belagd med värmepressad, slät fenolfilm, mörkbrun. Filmen består av en pappersstomme som impregnerats med fenolharts.
Vid ytbeläggningsskedet förses plywooden med ett grovt viramönster 120gr alternativt hexamönster 220gr på slitytan.
Limning
WBP = Mörk limfog, väderbeständig och kokfast.
Användningsområde
Slitskyddsplywood är en mångsidig golvskiva som tål hårt slitage. Används till golv i släpvagnar, entresolgolv, skåpbilar, lastutrymmen och arbetsplattformar.
Konstruktion
Björk = Alla faner i björk.
Spruce (Gran) = Alla faner i gran.
Beläggning
Skivornas yta är belagd med:
Värmepressad, slät gul fenolfilm 167 g/m2 och baksidan med slät brun fenolfilm 120 g/m2. Filmen består av en pappersstomme som impregnerats med fenolharts.

Termoplastbeläggning, vit, som är redo för användning och baksidan belagd med en skyddsfilm, som är Class III-graderad, och bör därför inte användas som bruksyta.
Limning
WBP = Mörk limfog, väderbeständig och kokfast.
Användningsområde
Mångsidig underhållsfri beklädnadsskiva med speciellt för djurboxar och stall.

Konstruktion
Lauan = Hårdträ från Indonesien.
Ytkvalitet
Helt ytfaner utan kvistar. Rödaktig. Välputsad yta för klarlackning, lasering eller täckmålning. Lauanplwood finns även med dekorativa spår i ytfaneret och kallas då spårad plywood. Spåren är 100 mm c/c och fasade i kanterna. Kanterna på skivans långsidor är falsade.
Limning
WBP = Mörk limfog, väderbeständig och kokfast
Användningsområde
Möbel- och inredningssnickerier, dekorativa och synliga byggnadsdetaljer, dörrbeklädnad och emballagelådor.
Konstruktion
Plywooden består av tunna faner som limmas korsvis och pressas under högt tryck och hög värme till färdig produkt. Ytfaneren skärs ur stock och skivytan beläggs med faner av ek, eller mahogny.
Ytkvalitet
Knivskuret faner, ytfaner 0,5 mm.
Limning
WBP = Mörk limfog, väderbeständig och kokfast.
Användningsområde
Inredningssnickerier och båttillverkning.