Spånskivor

Konstruktionen

Spån pressas samman till skivor med hjälp av bindemedel, tryck och värme. Träråvaran som såg- och hyvelspån kommer från sågverk. Även mindre del rundved används.

Ytkvalitet

Hel putsad yta. Bygg- och möbelskivor = Raka skivkanter. Renoverings- och flytande golv = Spontad 4 sidor. Regelgolv = Spontad 4 sidor. Thermogolv = Spårad skiva för vattenburen värme, spontad 4 sidor. Innertak = Spontad 4 sidor.

Beläggning

Innertak: Skivornas yta är pappersfolierad. Spånskivor melamin är ytbelagda med vit melaminfilm 110 g/m2

Limning

Karbamidhartslim (Urea-formaldehyd) V313 = Melaminförstärkt karbamidhartslim som ger fukttåliga skivor.

Dessa spånskivor har vi:

  • Bygg/vägg
  • Golv
  • Melamin
  • Folierat innertak
  • Walls2paint
  • EliteX