CE-märkningen höjer kvalitén och gör handeln enklare.

Från 1 juli 2013 ska alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller europeisk teknisk bedömning (ETA) ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas i Sverige och i övriga länder inom EU. Detta gäller även i Norge, Schweiz, Island, Turkiet och Lichtenstein och regleras i EU:s byggproduktförordning nr 305/2011.

Syftet med byggproduktförordningen är att underlätta handel mellan de här länderna. Genom att alla tillverkare inom EU använder samma metoder föra att bedöma och beskriva de väsentliga produktegenskaperna och dessutom har en ordnad tillverkningskontroll, kan produkten säljas i alla länder utan krav på ytterligare provningar och märkningar.